Friday, 9 December 2011

PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN INTEGER


            Integer
                Integer ialah nombor bulat yang mengandungi nombor positif, nombor 
                 negatiF dan sifar.
                Misalnya:
                        -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ...
           
1.
Penambahan dengan integer positif adalah gerakan ke kanan pada
garis nombor.
Contohnya : -1 + 3 = 2  
2.

Penambahan dengan integer negatif adalah gerakan ke arah kiri pada
garis nombor.
Contohnya : 1 + (-4) = -3


3.
 Untuk menambah dua integer yang sama tanda, tambahkan kedua-dua
digit.

Tanda pada jawapannya adalah sama dengan tanda pada integer-integer yang
ditambahkan.
a) -5 + (-6) = -11
b) 8 + 7 = 15

4.
Untuk menambah dua integer yang berlainan tanda, cari beza nilai digit

kedua-dua digit itu. Tanda pada jawapannya adalah sama seperti tanda pada
integer yang nilai digitnya lebih besar.
a) -13 + 5 = -8
b) 26 + (-19) = 7
5.

Penolakan integer ialah proses mencari beza di antara dua integer.
Beza tersebut dikira dengan menolak integer kedua daripada integer pertama.

No comments:

Post a Comment