Saturday, 10 December 2011

APAKAH ITU PECAHAN ?


                     Apakah itu pecahan?1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

2. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan.

3. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya
    adalah sama;

    Contoh: 2 / 2 ,   5 / 5  ,   7 / 7  dan sebagainya.

4. Bahagian-bahagian pada pecahan:

 a)     Pengangka - angka yang terletak di atas    

 b)  Penyebut     - angka yang terletak di bawah

  
5. Jenis-jenis pecahan:


    (i) Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut.
        
Contoh: 2/3  , 5/9 , 7/9 


    (ii) Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
        
 Contoh: 5/3  ,  7/5 , 4/3 


    (iii) Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
         
 Contoh: 3 / 5  setara dengan 6 / 10

                  1 / 2 setara dengan 2 / 4

     , 

No comments:

Post a Comment